Nowości

Powrót do przeglądu

Przetwornik temperatury T32.xS w systemach bezpieczeństwa

Klingenberg, kwiecień 2010.
Opracowany przez firmę WIKA przetwornik temperatury T32.xS, stosowany w różnych gałęziach przemysłu dostępny jest teraz z zatwierdzeniem SIL2 i redundancją dla SIL3.

Specjalne kwalifikacje przetwornika temperatury do zastosowań w systemach bezpieczeństwa są potwierdzone certyfikatem wystawionym przez TÜV Rheinland. Obecnie na rynkach światowych dostępne są tylko dwa przetworniki spełniające surowe normy „Full Assessment wg IEC61508".

Wcześniej działania tego typu urządzeń były oceniane na podstawie jego niezawodności lub wyników statystycznych, jak również deklaracji do zastosowań SIL z atrybutem „zatwierdzonych do użycia". Nowa procedura „Full Assessment wg IEC61508" określa i potwierdza kwalifikacje do systemów ochrony zgodnie
ze ścisłymi zasadami, które są już stosowane na etapie projektowania i rozwoju oraz wymaga konsekwentnego użycia profesjonalnych narzędzi w celu zapewnienia wysokiej jakości.

Po skonfigurowaniu podwójnego czujnika, zawsze jest uruchomiony pomiar redundancji. W razie usterki jednego z czujników następuje automatycznie zmiana pracującego czujnika. Ponadto możliwe jest uruchomienie wykrywania wahań czujnika. Sygnał błędu występuje gdy wartość bezwzględna różnicy temperatury pomiędzy czujnikiem 1 i czujnikiem 2 przekracza wartość wybraną przez użytkownika.

 Kod: T32.xS z opcją SIL

 

Przetwornik temperatury T32.xS w systemach bezpieczeństwa
  • Przetwornik temperatury T32.xS w systemach bezpieczeństwa
Pobierz nowości