Model GDS-MV

Przełącznik gęstości gazu

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Urządzenia średniego napięcia
  • Monitoring gęstości gazu SF6 w zamkniętych zbiornikach
  • Rozdzielnice typu Ring Main Units (RMU)

Specjalne właściwości

  • Niezależny od ciśnienia atmosferycznego i wysokości
  • Nie jest wymagana ponowna kalibracja

Opis

Gęstość gazu jest kluczowym elementem roboczym dla systemów średniego napięcia. Jeśli nie jest obecna wymagana gęstość gazu, nie można zagwarantować bezpiecznej pracy instalacji. Przyrządy do pomiaru gęstości gazu marki WIKA niezawodnie ostrzegają przed niebezpiecznie niskimi ilościami gazu, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Elektryczne kontakty przełączające ostrzegają kierownika obiektu, jeśli gęstość gazu, na skutek wycieku, spadnie poniżej określonej wartości.

Liczne obszary zastosowań
Przełączniki gęstości gazu marki WIKA są hermetycznie uszczelnione i kompensowane temperaturowo. Dlatego zapobiega się fluktuacjom wartości pomiarowych i błędnym alarmom spowodowanym zmianami temperatury otoczenia lub ciśnienia powietrza.

Przełącznik gęstości gazu
  • Przełącznik gęstości gazu
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.