Model GDI-100-D

Precyzyjny cyfrowy wskaźnik gęstości gazu

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia izolowane gazem SF6
  • Poziomy wysokiego i średniego napięcia
  • Urządzenia konserwacyjne i usługowe
  • Tymczasowe lub ciągłe monitorowanie gęstości gazu, ciśnienia i temperatury w zamkniętych zbiornikach gazu SF6
  • Rekalibracja monitorów i wskaźników gęstości gazy

Specjalne właściwości

  • Precyzyjny miejscowy wyświetlacz
  • Funkcja Logger z maksymalnie 3 wartościami pomiarowymi na sekundę
  • Komunikacja i wymiana danych przez WIKA-Wireless

Opis

Informacje ogólne
Precyzyjny cyfrowy wskaźnik gęstości gazu GDI-100-D przyjmuje koncepcję analogowego wskaźnika gęstości gazu SF6, jednakże pracuje na tak wysokim poziomie, że tylko cyfrowa technologia sensorów może sobie poradzić. Dokładność cyfrowej technologii pomiarowej i prostota analogowego wskaźnika zestawione są w jednym urządzeniu GDI-100-D, który pod względem wydajności, łatwości użycia i właściwości przyrządzu jest niezrównany w pomiarach gęstości gazu SF6.

Tymczasowe monitorowanie
Rozdzielnice napełnione gazem SF6 muszą być monitorowane, po konserwacji i nowej instalacji, przez określony czas, w celu wyeliminowania wszystkich wycieków lub wadliwej konserwacji. GDI-100-D umożliwia takie tymczasowe monitorowanie i zapisuje parametry gęstości, ciśnienia i temperatury gazu.

Precyzja
GDI-100-D wyposażony jest w precyzyjną technologię czujników z precyzyjnego manometru cyfrowego model CPG-1500 i określa gęstość gazu SF6 z dokładnością do 0.6 %. Jest ona obliczana na podstawie parametrów ciśnienia i temperatur za pomocą złożonego równania wirialnego w wewnętrznej elektronice obliczeniowej. Zmiany ciśnienia wynikające z efektów cieplnych zostaną przez to skompensowane i nie wpłyną na wyświetlaną wartość gęstości gazu. Ciśnienie i gęstość gazu można odnosić do 20 °C, dzięki kompensacji temperaturowej. Ponadto, oprócz funkcji SF6, dostępny jest pełny zakres funkcji CPG1500.

Właściwości
Dzięki nowej i innowacyjnej nawigacji menu, zapewniona jest prosta obsługa. Przejrzysty wyświetlacz, z wbudowanym wykresem słupkowym i duży obszar tekstowy, pomagają w skutecznej analizie szerokiego zakresu punktów pomiarowych.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.