Modele 432.36+8xx, 432.56+8xx

Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym

Do procesów przemysłowych, bezpieczny na wysokie przeciążenia do 40, 100 lub 400 bar

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi w punktach pomiarowych o wysokich przeciążeniach i zakresach ciśnienia od 0 ... 25 mbar
  • Monitorowanie instalacji i przełączenie obwodu elektrycznego
  • Do gazów, mediów ciekłych i agresywnych, które nie są lepkie i krystalizujące, jak również do pracy w środowisku agresywnym
  • Przemysł chemiczny, petrochemicznym, górniczy, morski, elektrownie, technologia ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych

Specjalne właściwości

  • Wybór dopuszczalnego przeciążenia od 40, 100 lub 400 bar, metalowa podkładka membrany zapewnia bezpieczeństwo pracy bez potrzeby wypełnienia komory pomiarowej
  • Duży wybór materiałów specjalnych
  • Dostępna jest również wersja z wypełnieniem płynnym do dynamicznych przeciążeń i wibracji
  • Manometry z indukcyjnym urządzeniami kontaktowym do stref wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX Urządzenia z elektrycznymi kontaktami do zastosowań

Opis

switchGAUGE model 432.56 lub model 432.36 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie ciśnienie procesu musi być wskazane na miejscu z jednoczesnym zamykaniem lub otwieraniem obwodu elektrycznego. Elektryczne urządzenia kontaktowe powodują zamknięcie lub otwarcie elektrycznego obwodu sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się wskazówka urządzenia pomiarowego. Punkt aktywacji styku jest regulowanyw pełnym zakresie podziałki skali (patrz DIN 16 085). Zwykle styki są instalowane za tarczą, a w niektórych przypadkach do tarczy. Mechanizm styku nie powoduje zakłóceń odchylenia wskazówki urządzenia (wskazówka rzeczywistej wartości).

Możliwości regulacji nastawy wartości wymaganej za pomocą klucza z przodu obudowy. Urządzenia kontaktowe składają się z szeregu styków, które można ustawić dokładnie w tym samym punkcie nastawy. Uruchomienie styków następuje, gdy występuje górne lub dolne odchylenie wskazówki od wybranej wartości

Manometry są wykonane zgodnie z normą DIN 16085  i spełniają wszystkie normy oraz regulacje (EN 837-3) dotyczące lokalnego pomiaru ciśnienia w zbiornikach.
Dostępne są magnetyczne, indukcyjne, kontaktronowe urządzenia kontaktowe. Indukcyjne urządzenia kontaktowe mogą być zastosowane w strefach niebezpiecznych.

 

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.