Modele TW40-D, TW40-E

Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (wieloczęściowa)

Pokryta tantalem lub części zwilżane z materiałów specjalnych

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny, technologia procesowa, produkcja urządzeń
  • Dla wysokich wymagań chemicznych
  • Do niskich i średnich obciążeń procesowych

Specjalne właściwości

  • Dobry stosunek ceny do wydajności
  • Części zwilżane wykonane ze specjalnego materiału
  • Części niezwilżane ze stali nierdzewnej
  • Wersja TW40-D: osłona termometryczna wspawana do jednego urządzenia
  • Wersja TW40-E: wymienny płaszcz z tantalu

Opis

Osłona termometryczna jest ważnym elementem każdego punktu pomiarowego temperatury. Stosowana jest do oddzielania procesu od otoczenia, a tym samym ochrony środowiska i użytkowników przed wpływem agresywnych mediów. Chroni również czujnik temperatury przed wysokim ciśnieniem oraz natężeniem przepływu. Zastosowanie osłony termometrycznej pozwala na wymianę termometru bez konieczności zatrzymywania procesu.

Ze względu na szeroki zakres zastosowania dostępne są różne warianty osłon termometrycznych. Rodzaj przyłącza procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania są ważnymi kryteriami wyboru osłony termometrycznej. Możemy dokonać wyboru, między osłoną do wspawania a osłoną z przyłączem gwintowy lub kołnierzowym.

Ponadto można wyróżnić osłony jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe są zbudowane z rury, która jest zamknięta na stałe przez spawaną końcówkę. Jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta.

Osłony termometryczne z przyłączem kołnierzowym, model TW40 przeznaczone są do pracy z termometrami mechanicznymi i elektrycznymi firmy WIKA.

Ze względu na wytrzymałą konstrukcję wg DIN 43772, osłony termometryczne ze względu na wysoką odporność korozyjną stosowane są przy niskich i średnich obciążeniach procesowych w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowe oraz w budowie instalacji.

Osłona termometryczna z podkładką z materiału specjalnego, model TW40-D

Osłona termometryczna z podkładką z materiału specjalnego, model TW40-D

  • Osłona termometryczna z podkładką z materiału specjalnego, model TW40-DOsłona termometryczna z płaszczem z tantalu, model TW40-E
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.