Model TC96-R

Elastyczna wielopunktowa termopara

Flex-R®

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie wielopunktowej termopary

  • Przemysł rafineryjny i petrochemiczny
  • Pomiar rozkładu temperatury w reaktorach, regeneratorach i w różnych kolumnach
  • Wykrywanie punktów o podwyższonej temperaturze i nierównomiernego przepływu

Specjalne właściowści wielopunktowej termopary

  • Odczyt temperatury w czasie rzeczywistym
  • Duża zagęszczenie punktów pomiarowych
  • Dodatkowa hermetyzacja
  • Możliwość dostosowania do istniejących dysz reaktora
  • Lepsza kontrola procesów

Opis wielopunktowej termopary

W przemyśle petrochemicznym wzrasta potrzeba precyzyjnego określania rozkładu temperatury podczas wymagających zadań. Wymagania prawne stają się coraz bardziej restrykcyjne a konkurencja coraz większa. Stare zakłady stają przed koniecznością zwiększenia efektywności. Maksymalizacja produkcji i zmniejszenie częstotliwości przeglądów technicznych są niezbędne, żeby zakład mógł przynosić zyski. Wzrasta znaczenie elastyczności względem nowych metod procesowych i katalizatorów. To właśnie elastyczność przekłada się na istotne różnice w warunkach roboczych, konstrukcji reaktorów, parametrach procesowych, obciążeniach mechanicznych i reaktywności katalizatorów.

Nowoczesa wielopunktowa termopara, model TC96 Flex-R® zapewnia rzeczywistą kontrolę rozkładu temperatury w reaktorze, przy czasie reakcji od 4 do 8 sekund. Umożliwia wykrywanie punktów o podwyższonej temperaturze, nie powodując efektu cienia oraz błędów w dystrybucji medium przez złoże katalizatora.

Gayesco
Wielopunktowa termopara, model TC96-R

Wielopunktowa termopara, model TC96-R

  • Wielopunktowa termopara, model TC96-R
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.