Model TC59-R

Powierzchnia rurowa - termopara

REFRACTO-PAD®

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny
  • Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
  • Przemysł rafineryjny
  • Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
  • Wymienniki ciepła

Specjalne właściwości

  • Opatentowana, możliwa do formowania osłona termiczna
  • Zakres pomiarowy 0 ... 1 260 °C (32 ... 2 300 °F)
  • Elastyczny przewód oponowy, żyły wewnętrzne z izolacją mineralną
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy

Opis

Urządzenie REFRACTO-PAD® pozwala na dokładny pomiar płomienicy wewnątrz komór spalania. REFRACTO-PAD® został opracowany przez Gayesco International Inc. Doświadczenie, wiedza i produkty Gayesco są teraz częścią grupy WIKA.

Złącze pomiarowe REFRACTO-PAD® jest wyprofilowaną powierzchnią do spawania przytwierdzoną do kabla z izolacją mineralną (oponowego). Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego zawierającego izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Żyły wewnętrzne są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania. Na jednym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy.

Opatentowana osłona umieszczana jest na powierzchni do spawania i przewodzie oponowym. Osłona ta jest kluczowym elementem REFRACTO-PAD®, zapewniającym dokładny pomiar temperatury płomienicy.

Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę dla połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.

Budowa czujnika
Konstrukcja urządzenia REFRACTO-PAD™ obejmuje dwa główne elementy. Profilowana powierzchnia do spawania i opatentowana osłona termiczna zostały opracowane tak, aby pasowały do wszystkich rozmiarów płomienic i czujników. Dzięki tym elementom, REFRACTO-PAD™ pozwala uzyskać dokładne wyniki pomiarów.

Gayesco
Powierzchnia rurowa - termopara
  • Powierzchnia rurowa - termoparaRefracto-Pad
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.