Kalibracja temperatury

Zastosowania

  • Zapewnienie jakości 
  • Dotrzymywanie okresu kalibracji 
  • Spełnienie wymogów audytowych 

Specjalne właściwości

  • Akredytacja DAkkS zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025
  • Usługi: kalibracja, regulacja (niezależnie od producenta)
  • Zakres pomiarowy: -196 °C do 1200 °C
  • Dokładność: 2 mK do 1,5 K, w zależności od temperatury i metody 
  • Metoda kalibracji: kalibracja fabryczna, kalibracja DKD/DAkkS
  • Dyrektywy: dyrektywy DKD i EURAMET

Uwagi

  • Zalecony okres kalibracji przyrządów dla pomiarów temperatury: 1 rok