Kalibracja ciśnienia

Zastosowania

 • Zapewnienie jakości
 • Dotrzymywanie okresu kalibracji
 • Spełnienie wymogów audytowych
   

Specjalne właściwości

 • Akredytacja DAkkS zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025
 • Usługi: kalibracja, regulacja (niezależnie od producenta)
 • Zakres pomiarowy: -1 bar do 8000 bar
 • Dokładność: od 0,003% do 0,01% zmierzonej wartości, w zależności od zakresu ciśnienia
 • Metoda kalibracji: kalibracja fabryczna, kalibracja DKD/DAkkS
 • Dyrektywy: DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1, EURAMET cg-3 lub EURAMET cg-17
 • Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają oficjalnej weryfikacji przyrządu, wykonamy to pod nadzorem technicznym PTB

Uwagi

Zalecany okres kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia:

 • Prasy manometryczne: 5 lat
 • Elektroniczne i mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia: 1 rok