?

Porady odnośnie wyszukiwania

 • Proszę wprowadzić przynajmniej dwa i nie więcej niż 30 znaków.
 • Nie ma znaczenia wielkość liter.
 • Będzie wyszukiwany dokładny wprowadzony termin wyszukiwania (wyszukiwanie pełnotekstowe).
 • W przypadku wyszukiwania kilku słów wyświetlane są tylko wyniki zawierające pojedyncze słowa – alternatywnie możliwe jest wyszukiwanie z OR.
 • W przypadku zbyt wielu wyników, wyświetlanie jest ograniczone – proszę dodać dodatkowe słowo, aby zoptymalizować wynik.
 • Podczas wyszukiwania nazwy modelu WIKA, wyświetlona zostanie lista propozycji.
 • Uwaga: : Państwa wyszukiwanie dla "MANOMETR" doprowadziło do wielu trafień. Dlatego wyświetlone wyniki zostały automatycznie ograniczone do maksymalnie 30 we wszystkich kategoriach. Prosimy zawęzić kryteria wyszukiwania.

  • Jak jest różnica pomiędzy standardowym manometrem a modelem bezpiecznym?

   Model w wersji bezpiecznej (kod S3 zgodnie z normą EN837) ma dodatkową stałą przegrodę spawaną pomiędzy tarczą a układem pomiarowym. Ponadto, obudowa posiada oprawę, która ulega wypchnięciu w przypadku rozszczelnienia układu. Szyba wykonana jest z bezpiecznego szkła laminowanego. Jeżeli rośnie ciśnienie w obudowie ( np. w wyniku pęknięcia rurki Bourdona), wówczas ciśnienie  zostanie całkowicie odprowadzone przez tylną ściankę, a następnie uwolnione z obudowy. Uwolnienie ciśnienia poprzez okno nie może wystąpić, aby nie narazić personelu na ryzyko w wyniku rozprysku szkła. Takie przyrządy są w firmie WIKA oznaczone "S"w kółku na tarczy.

   Model w wersji bezpiecznej (kod S3 zgodnie z normą EN837) ma dodatkową stałą przegrodę spawaną pomiędzy tarczą a układem pomiarowym. Ponadto, obudowa posiada ...

  • Dlaczego nie można dopuścić, żeby ciśnienie różnicowe w manometrach różnicowych było niższe niż 1/6 pełnej wartości skali?

   W manometrach różnicowych ciśnienie statyczne równe jest pełnej wartości skali ponad 270 stopniach obrotu. Przy spodziewanym ciśnieniu różnicowym 1 bar przy ciśnienie statycznym 10 bar, dwie wskazówki zostaną oddzielone od siebie na odległość około 27 stopni. W wyniku tego, żeby zapewnić akceptowalna czytelność skali ciśnienie różnicowe nie może spaść poniżej 1/6 pełnej skali ( około 45 stopni).

   W manometrach różnicowych ciśnienie statyczne równe jest pełnej wartości skali ponad 270 stopniach obrotu. Przy spodziewanym ciśnieniu ...

  • Co się stanie, gdy manometr różnicowy z membraną oddzielającą z elastomerów działa poniżej temperatury otoczenia podanej w karcie katalogowej?

   Poniżej dopuszczalnej temperatury otoczenia dokładność istotnie spada, ponieważ membrana ( wykonana z FPM/FKM lub NBR) sztywnieje w niskich temperaturach.
  • Jak jest funkcja cztero- lub pięciodrogowego zblocza zaworowego?

   Takie zawory wyrównawcze ( z wbudowanymi zaworami odcinającymi, oczyszczającym i odpowietrzającym) umożliwiają odpowietrzenie manometru po jednej lub obu stronach oraz oczyszczenia linii dopływu.

   Takie zawory wyrównawcze ( z wbudowanymi zaworami odcinającymi, oczyszczającym i odpowietrzającym) umożliwiają odpowietrzenie manometru po jednej lub obu ...

  • Dlaczego manometry są wypełnione?

   Ciecz wypełniająca działa jak wytłumienie części ruchomych znajdujących się w obudowie. W wyniku czego można zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez drgania i zwiększonemu zużyciu części ruchomych.

   Ciecz wypełniająca działa jak wytłumienie części ruchomych znajdujących się w obudowie. W wyniku czego można zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez drgania i ...

  • Co należy zrobić, jeżeli temperatura medium mierzonego manometrami wypełnionymi cieczą przekracza 100°C?

   Można zastosować rurkę syfonową lub przewód kapilarny jako dodatkowy element chłodzący w celu obniżenia temperatury medium.
  • Jak układ pomiarowy manometrów różnicowych z membranami zachowuje się poza całkowitą wartością skali?

   Zabezpieczenie przed ciśnieniem po stronie dodatniej lub ujemnej, do maksymalnego ciśnienia roboczego (PN40, PN100, PN250, PN400), uzyskane jest poprzez rozmieszczenie elementu pomiarowego  na powierzchni b;loku pomiarowego. Ciśnienia w zakresie dopuszczalnego nadciśnienia nie powodują trwałego uszkodzenia układu pomiarowego.

   Zabezpieczenie przed ciśnieniem po stronie dodatniej lub ujemnej, do maksymalnego ciśnienia roboczego (PN40, PN100, PN250, PN400), uzyskane jest poprzez ...

  • Które przyrządy są odpowiednie dla cieczy o małym zakresie pomiarowym?

   Manometry membranowe do 16 mbar są odpowiednie dla cieczy ( dzięki automatycznie opróżnionej  komorze ciśnieniowej).
  • Dlaczego modele 736.11 i 736.51 generalnie nie są odpowiednie do mediów agresywnych?

   Niskie ciśnienie ( strona ujemna) wnika do wnętrza obudowy tarczy i dlatego podzielnia ( Al) wskazówka (Al), szyba itd. są wilgotne. Jedynie strona dodatnia, powstała  z wnętrza obudowy manometru wykonana jest ze stali nierdzewnej i jest odporna na działanie agresywnych mediów.

   Niskie ciśnienie ( strona ujemna) wnika do wnętrza obudowy tarczy i dlatego podzielnia ( Al) wskazówka (Al), szyba itd. są wilgotne. Jedynie strona ...

  • Do czego służą "małe żółte dźwignie" na obudowie manometru?

   Manometry do zakresu ciśnieniowego poniżej 25 bar zwykle mają korek wlewowy z małymi dźwigniami. Żółte dźwignie są zamknięte podczas dostawy natomiast podczas montażu należy je otworzyć, by zapobiec możliwemu tworzeniu się ciśnienia w obudowie. Ciśnienie w obudowie prowadzi do niedopuszczalnie wysokich odchyleń dokładności manometru.

   Manometry do zakresu ciśnieniowego poniżej 25 bar zwykle mają korek wlewowy z małymi dźwigniami. Żółte dźwignie są zamknięte podczas dostawy natomiast ...

  Informacje wyszukiwania

  Wprowadź swoje zapytanie wyszukiwania w polu tekstowym i potwierdź to symbolem lupy lub klawiszem “Enter”. W celu uzyskania dalszych wskazówek wyszukiwania, przesuń kursor myszy na symbol znaku zapytania.

  Brochure

  Standardowe portfolio produktowe