Nowości

Powrót do przeglądu

Nowe wysokociśnienowe manometry, jako pierwsze są kwalifikowane zgodnie z normą DIN 16001

Klingenberg, październik 2017.
WIKA wprowadział na rynek nową generację manometrów na wysokie ciśnienie. Są to pierwsze urządzenie tego rodzaju, które zostały wyprodukowane i są kwalifikowane zgodne z nową normą wysokociśnieniwą DIN 16001.

Oznakowanie zgodne z normą DIN 16001 poświadcza użytkownikowi, że urządzenie pomiarowe nie stwarza zagrożenia nawet w sytuacjach krytycznych. Spełnia wymagania zgodnie ze standardem kategorii „S3“ (Manometry bezpieczne z litą przegrodą).

Dzięki tym nowym manometrom użytkownik ma odpowiednie rozwiązaniem dla każdej aplikacji wysokociśnieniwej. Model  PG23HP-P dostępny jest w zakresie pomiarowym do 6000 bar i w klasie dokładności do 0,6 %. Ich odporność na przeciążenia znajduje się znacznie powyżej wymaganej normy i utrzymuje się również przy dymamicznym gradiencie ciśnienia. Wersja PG23HP-S została stworzona do wysokich wymagań w zakresie pomiarowych i dokładność.

Liczba znaków: 872

Hasło: PG23HP-P/-S

Nowe wysokociśnienowe manometry, jako pierwsze są kwalifikowane zgodnie z normą DIN 16001
  • Nowe wysokociśnienowe manometry, jako pierwsze są kwalifikowane zgodnie z normą DIN 16001
Pobierz nowości