Nowości

Powrót do przeglądu

Przetwornik ciśnienia WIKA MG-1 dla bezpiecznego stosowania z gazami medycznymi

Klingenberg, marzec 2011
Do pomiaru ciśnienia gazów medycznych, a w szczególności tlenu, WIKA opracowała przetwornik ciśnienia MG-1. Spełnia on wysokie wymagania stawiane przyrządom w kontkacie z tlenem, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.

MG-1 wykorzystuje materiały, które są specjalnie przystosowane do zastosowań medycznych tlenu i są zatwierdzone przez Niemiecki Federalny Instytut Badań Materiałów (Bundesanstalt für Materialforschung - BAM). Ponadto spełnia rygorystyczne wymogi czystości zgodnie z międzynarodowymi standardami do tlenu. Zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami dostępne są różne poziomy czystości, pakowania i oznakowania przyrządu. Dzięki swej elastyczności, MG-1 może być używany we wszystkich zastosowaniach medycznych tlenu, od magazynowania do dystrybucji, a także dostawy: czy w szpitalach, w domach opieki lub w karetkach pogotowia.

Przetwornik ciśnienia WIKA MG-1 dla bezpiecznego stosowania z gazami medycznymi
  • Przetwornik ciśnienia WIKA MG-1 dla bezpiecznego stosowania z gazami medycznymi
Pobierz nowości