Nowości

Powrót do przeglądu

Sensor poziomu w wykonaniu higienicznym

Klingenberg, luty 2015
Firma WIKA wprowadziła do oferty magnetostrykcyjny przetwornik poziomu w wykonaniu higienicznym dedykowany do sterylnych procesów technologicznych. Model FLM-H jest certyfikowany zgodnie ze standardem 3A, mierzy poziom w zbiornikach z dokładnością < 0,5 mm. Poziom jest wykrywany w sposób ciągły, niezależnie od zmian fizyczno- chemicznych medium takich jak pienienie się czy wrzenie.

Urządzenie pomiarowe oparte na zasadzie pływaka pracuje niezawodnie w procesach CIP/SIP. Środki czyszczące i podwyższona temperatura nie wpływają negatywnie na urządzenie. Rura prowadząca i przyłącze procesowe są bezpośrednio do siebie przyspawane, co oznacza, że nie ma wolnych przestrzeni między przyłączem a komorą pomiarową i nie jest wymagane dodatkowe uszczelnienie.

Sensor dostępny jest z sygnałem wyjściowym 4... 20 mA,z protokołem HART® oraz przesyła sygnał na duże odległości. Poziom wyświetlany jest proporcjonalnie do wysokości i objętości. Kalibracja urządzenia po instalacji nie jest wymagana. Sensor jest odpowiedni do SIL 2 (IEC 61508).

 

Liczba znaków: 895
Słowo kluczowe: FLM-H

Sensor poziomu w wykonaniu higienicznym
  • Sensor poziomu w wykonaniu higienicznym
Pobierz nowości