Sklep online WIKA

Wymagania dotyczące technologii pomiarowej? Zamów standardowe osłony termometryczne łatwo i bezpośrednio od nas - w jakości WIKA, do której jesteś przyzwyczajony.

Do sklepu
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Przy pomiarze temperatury ważną rolę odgrywają osłony termometrycznych. Oddzielając proces pomiarowy od środowiska chronią nie tylko personel, ale także środowisko. Zabezpieczają czujnik temperatury przed wpływami zewnętrznymi, np. ciśnieniem procesowym, prędkością przepływu i agresywnie działającymi mediami. Użycie osłon termometrycznych umożliwia demontaż termometru w trakcie procesu. Dzięki temu nie trzeba zakłócać procesu, gdy konieczna jest wymiana przyrządu pomiarowego, jego naprawa bądź kalibracja.

Ze względu na różne wymagania punktów pomiarowych dostępne są liczne warianty bazujące na różnych typach konstrukcyjnych osłon lub materiałów, z których są wykonane. Osłony termometryczne dzielą się na jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe tuleje zanurzeniowe składają się z rury, do końca której przyspawane jest przyłącze procesowe.

Kolejną cechą pozwalającą rozróżnić osłony termometryczne jest przyłącze procesowe:

Badanie nieniszczące/ocena

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy stopień bezpieczeństwa, firma WIKA przeprowadza po wyprodukowaniu poszczególnych osłon termometrycznych szereg różnych badań materiałowych. W oparciu o tego rodzaju badania nieniszczące można wykryć potencjalne wady materiałowe.

W zależności od typu konstrukcyjnego i rodzaju zastosowania osłon termometrycznych można korzystać z różnych metod.

  • Pomiar ciśnienia hydrostatycznego: próba ciśnienia i wytrzymałości osłony termometrycznej przeprowadzana w oparciu o ciśnienie robocze. Osłona termometryczna zasilana jest przez zadany czas wstępnie określonym ciśnieniem.
  • Test przenikania barwnika: stosowany jest w przypadku istnienia spoin. Za pomocą tego badania można wykluczyć typowe wady spawów występujących w osłonach, np. pęknięć, porowatej powierzchni, pokryć i powłok.
  • Badanie identyfikacyjne materiałów (test PMI): celem tego badania jest ustalenie składników stopu w danym materiale.
  • Badanie szczelności przy użyciu helu: służy do sprawdzenia szczelności osłony termometrycznej.

Obliczenie wytrzymałościowe osłon termometrycznych

W oparciu o obliczenie wytrzymałościowe potwierdza się w sposób matematyczny wytrzymałość osłon termometrycznych na obciążenia statyczne i dynamiczne z uwzględnieniem temperatury i ciśnienia roboczego. Jeśli dopuszczalne wartości obciążenia zostaną przekroczone, firma WIKA przedstawi propozycje dotyczące zmian konstrukcyjnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszych informacjach technicznych pt. „Obliczenia wytrzymałościowe osłon termometrycznych”.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0