Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Firma WIKA posiada ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji manometrów do pomiaru ciśnienia. Naszą bogatą wiedzę wykorzystujemy codziennie w pracy nad naszymi przyrządami do pomiaru ciśnienia.

Ciśnienie to obok temperatury jeden z najważniejszych fizycznych parametrów procesowych. Definicja ciśnienia mówi o tym, że jest to siła (F), która działa równomiernie na określoną powierzchnię (A): p=F/A

Siła ta może pochodzić od cieczy, gazów, pary oraz ciał stałych. Międzynarodowy układ jednostek mierzy ciśnienie w paskalach (Pa). W europejskim obszarze pomiar ciśnienia następuje zwykle w barach, w Ameryce w jednostce psi (patrz: przelicznik jednostek).

Rozróżnia się następujące rodzaje ciśnienia:

  • Ciśnienie absolutne: ciśnienie odnoszące się do ciśnienia referencyjnego zero (w próżni).
  • Ciśnienie różnicowe: różnica między ciśnieniem p1 oraz p2. Przy czym różnicę ciśnienia p12 tworzy lub oblicza człon pomiarowy.
  • Nadciśnienie/ciśnienie względne: ciśnienie odnoszące się do ciśnienia powietrza atmosferycznego (ciśnienie otoczenia).

Mechaniczny pomiar ciśnienia

Oferta firmy WIKA obejmuje różnego rodzaju przyrządy do mechanicznego pomiaru ciśnienia: Manometry wyposażone w sprężynę puszkową, przeponową lub z rurką Bourdona. W przypadku mechanicznego pomiaru ciśnienia za pomocą sprężynowych członów pomiarowych nie jest konieczna energia dodatkowa. Ciśnienie pojawia się w komorze ciśnienia układu pomiarowego, którego jedna bądź kilka ścian odkształcają się proporcjonalnie do działającego na nie ciśnienia. To odkształcenie jest miarą ciśnienia. Ponieważ w ten sposób uzyskane tory pomiaru wynoszą od kilku dziesiętnych milimetra do maks. 10 mm, tor pomiaru przekształcany jest za pomocą mechanizmu wskazówkowego na kąt obrotu. Za pomocą wskazówki ciśnienie odczytywane jest bezpośrednio na odpowiednio podzielonej skali.

Elektroniczny pomiar ciśnienia

Zasady elektronicznego pomiaru ciśnienia opierają się na pomiarze toru bądź siły, tzn. fizyczny parametr ciśnienia przekształcany jest na parametr elektryczny. Do tego procesu potrzebna jest energia pomocnicza zasilająca czujnik ciśnienia. Przyrządy służące do elektronicznego pomiaru ciśnienia charakteryzują się dzięki minimalnym odkształceniom bardzo dobrą dynamiką oraz niskim obciążeniem materiałowym, co wpływa na ich dużą wytrzymałość na zmienne obciążenia i długotrwałą stabilność. Dzięki użyciu materiałów półprzewodnikowych przyrządy do elektronicznego pomiaru ciśnienia dostępne są w bardzo małych rozmiarach.

Firma WIKA oferuje szerokie portfolio urządzeń do pomiaru ciśnienia:


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0