Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Program elektrycznych termometrów WIKA obejmuje termopary i termometry rezystancyjne przeznaczone do wszystkich gałęzi przemysłowych. Dzięki różnorodności wariantów urządzeń możliwy jest zakres pomiarowy od -200 do +1.600 °C. Istnieje możliwość montażu analogowych lub cyfrowych przetworników temperatury do obudowy lub w głowe przyłaczeniowej termometrów elektrycznych. Asortyment produktów uzupełniają wbudowane, cyfrowe wyświetlacze umożliwiające przedstawianie wartości pomiarowych na miejscu. W szerokim asortymencie produktów WIKA znajdą Państwo odpowiedni termometr elektryczny do każdego rodzaju zastosowania:

Zastosowanie termometrów elektrycznych

W przypadku termometrów elektrycznych używanych w przemysłowej technice pomiaru temperatury znaczenie mają przede wszystkim następujące typy konstrukcyjne termometrów:

  • Termometry oporowe (RTD)
  • Termopary (TC)

Termometry rezystancyjne

Termometry elektryczne z rezystorem pomiarowym Pt100 lub Pt1000, którego rezystancja elektryczna uzależniona jest od temperatury, działają w dolnym i średnim zakresie (od -200 do +600 °C). Jeśli temperatura wzrasta, wzrasta także rezystancja elektryczna rezystora wbudowanego w termometrze elektrycznym. Mowa także o tzw. PTC, czyli dodatnim współczynniku temperaturowym (Positive Temperature Coefficient). W normie EN 60751 określone są cechy termometrów elektrycznych z wbudowanym rezystorem pomiarowym Pt100 i Pt1000.

Termometry elektryczne oparte na termoparach

Termometry elektryczne oparte na termoparach stosowane są przede wszystkim do pomiaru wysokich temperatur (do 1 600oC). Właściwy punkt pomiaru tego rodzaju termometru elektrycznego składa się z dwóch drutów wykonanych z różnych materiałów, które w punkcie połączenia tworzą rzeczywisty punkt pomiarowy. Jeśli w punkcie pomiarowym dojdzie do zmiany temperatury, na końcówkach drutu (tzw. zimne złącza) można zmierzyć napięcie, które w przybliżeniu jest proporcjonalne do temperatury w punkcie pomiarowym (gorące złącze). Termopara nie mierzy temperatury absolutnej, lecz różnicę pomiędzy zimnym a gorącym złączem. Właściwości termometrów elektrycznych opartych na termoparach określone są zgodnie z normą EN 60584 lub ASTM E230.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0