Świadectwo wzorcowania - laboratorium pomiarowe PCA w WIKA Polska

Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Świadectwo wzorcowania wg akredytacji PCA nr AP160

Laboratorium pomiarowe WIKA Polska posiada polską akredytację (PCA) według normy PN-EN ISO/IEC 17025 dla przyrządów do pomiaru ciśnienia.

Świadectwo wzorcowania PCA

W naszym akredytowanym laboratorium pomiarowym wystawiamy świadectwo wzorcowania na podstawie usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie pomiarowym -0,1 bar … +80 MPa. Świadectwo wzorcowania oferujemy do następujących przyrządów pomiarowych: ciśnieniomierze sprężynowe, manometry elektroniczne, manometry z separatorem, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia. Nasze laboratorium pomiarowe, w którym wykonujemy świadectwa wzorocowania wyposażone jest w przyrządy kontrolne o wysokiej dokładności, takie jak: prasy manometryczne i precyzyjne kontrolery ciśnienia.

Wzorcowanie zgodnie z akredytacją PCA przyrządu pomiarowego i testowego oraz zgodność pomiarów z krajowymi normami, zapewniają niezawodnie pobieranie zmiennych procesowych. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych prowadzone przez firmę WIKA ma bezpośredni udział w zabezpieczeniu jakości produktów naszych klientów.

Nasze kompetencje potwierdza 100 - letnie doświadczenie w produkcji i kalibracji urządzeń pomiarowych. Jako producent aparatury kontrolno-pomiarowej dajemy Państwu, poza świadectwem wzorcowania, dodatkowo możliwość naprawy i adjustacji urządzeń w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności.

Poza obszarem akredytacji oferujemy

  • Wzorcowanie urządzeń bez akredytacji w zakresie od -0,1 do 250 MPa
  • Certyfikat sprawdzenia 3.1
  • Certyfikat fabryczny 2.2
  • Naprawę urządzeń z Grupy WIKA
  • Adjustację przyrządów do pomiaru ciśnienia

Uwaga

Zalecane czasookresy wzorcowania:

  • Ciśnieniomierze sprężynowe, elektroniczne przetworniki oraz kalibratory ciśnienia: 1 raz w roku
  • Prasy obciążnikowo- tłokowe: 1 raz na 5 lat

Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0