Twoja praca – specjalna część Twojego życia!
Praca w WIKA oznacza podejmowanie nowych wyzwań oraz ciągły rozwój. Globalna obecność i szerokie portfolio produktowe zapewniają ekscytujące perspektywy w nowym środowisku.

PROGRAM POLECEŃ PRACOWNICZYCH

Krok 1: Prześlij za pośrednictwem strony internetowej www.wikapolska.pl lub dostarcz osobiście do Działu Personalnego CV osoby, którą polecasz. Otrzymasz słodką niespodziankę. 

Krok 2: Jeżeli polecony przez Ciebie kandydat przepracuje 2 tygodnie jako pracownik WIKA Polska, WIKA Polska SGF lub pracownik tymczasowy w ciągu miesiąca otrzymasz nagrodę w wysokości 200 złotych brutto.

 Krok 3: Jeżeli polecona przez Ciebie osoba przepracuje 6 miesięcy, otrzymasz kolejną nagrodę 1000 złotych brutto.

 

 Nowe zasady Programu Poleceń Pracowniczych obowiązują od 20 marca 2017.

MASZ WPŁYW NA TO, KTO DOŁĄCZY DO NASZEJ FIRMY

MOŻESZ POMÓC SWOIM ZNAJOMYM W ZNALEZIENIU PRACY !

 

 

Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych

w WIKA Polska i WIKA Polska SGF

 

 1. Uczestnikami Programu Poleceń Pracowniczych, zwanym dalej Programem mogą być wyłącznie pracownicy WIKA Polska i WIKA Polska SGF oraz pracownicy tymczasowi świadczący aktualnie pracę na rzecz wyżej wymienionych firm.
 2. Uczestnik Programu może polecać osoby do obu spółek: WIKA Polska i WIKA Polska SGF, bez względu na to, w której z nich pracuje.
 3. Programem są objęte wszystkie rekrutacje, także na pracowników tymczasowych, z wyjątkiem rekrutacji na okres wakacyjny oraz na praktyki.
 4. Z programu wyłączeni są pracownicy Działu Personalnego, Mistrzowie, Kierownicy, Szefowie i Dyrektorzy. Osoby te mogą polecać pracowników, jednak nie otrzymają z tego tytułu nagrody.
 5. Warunkiem przystąpienia do programu jest przesłanie przez Uczestnika CV polecanej osoby w odpowiedzi na ofertę „Program Poleceń Pracowniczych” opublikowanej na stronie internetowej www.wikapolska.pl w zakładce Kariera/Oferty Pracy lub dostarczenie CV w wersji papierowej bezpośrednio do Działu Personalnego. CV polecanej osoby zostanie umieszczone w bazie kandydatów i będzie brane pod uwagę w prowadzonych rekrutacjach.
 6. CV polecanej przez Uczestnika osoby musi zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k.- obie spółki z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Łęgska 29/35, moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celach rekrutacyjnych teraz i w przyszłości. Wiem, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania."
 7. Każdy Uczestnik Programu może wysłać dowolną liczbę CV osób polecanych.
 8. Uczestnik, przesyłając CV polecanej osoby, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.
 9. Warunki otrzymania nagród przez Uczestnika Programu:

a)    słodka niespodzianka – przesłanie za pośrednictwem strony internetowej www.wikapolska.pl w zakładce Kariera/Oferty Pracy/Program Poleceń Pracowniczych lub dostarczenie bezpośrednio do Działu Personalnego CV osoby poleconej

b)    200 zł brutto – zatrudnienie poleconej osoby w WIKA Polska lub w WIKA Polska SGF bezpośrednio lub w formie pracy tymczasowej, podjęcie przez nią pracy i przepracowanie dwóch tygodni

c)    1000 zł brutto - przepracowanie przez poleconą osobę 6 miesięcy w WIKA Polska, WIKA Polska SGF lub jako pracownik tymczasowy

d)    CV poleconej osoby nie było już wcześniej w bazie kandydatów, osoba nie została polecona wcześniej przez innego pracownika.

10. Nagroda wypłacona będzie Uczestnikowi Programu jednorazowo za każdą poleconą osobę, przy spełnieniu warunków z punktu 9. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Programu przez pracownika Działu Personalnego telefonicznie lub mailowo.

11. Wartość nagród wynosi łącznie 1200 złotych brutto. Od kwoty nagrody będą odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

12. Program trwa od 20 marca 2017 roku do odwołania.

13. CV polecanych osób, które zostały nadesłane w terminie od 1 czerwca 2016 do 19 marca 2017 roku, są objęte Programem według poprzednio obowiązujących zasad – nagroda wynosi 300 zł brutto, po przepracowaniu 4 miesięcy przez osobę poleconą.

Masz pytania związane z Programem? Skontaktuj się z pracownikiem Działu Personalnego

 


Chcesz przesłać aplikację? Kliknij przycisk "Apply now" i uzupełnij formularz!


Apply now

Kontakt

Czy chcesz aplikować lub masz inne pytania dotyczące tej oferty pracy?

 • Dział Personalny
  +48 54 23-02-781