Model GFTIR-10

System pomiarowy do laboratoryjnej analizy produktów rozkładu w gazie SF6

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Analiza próbek gazu ze sprzętu wypełnionego gazem SF6
  • Ocena laboratoryjna z użyciem komputera, oprogramowania i bazy danych

Specjalne właściwości

  • Identyfikacja i precyzyjna kwantyfikacja głównych produktów rozkładu gazu SF6
  • Odporność na silnie żrące gazy
  • Nieniszcząca metoda pomiaru
  • Kalibracja fabryczna, wysoka stabilność długoterminowa układu

Opis

Nieniszcząca metoda pomiaru
Zaletą GFTIR-10 jest możliwość nieniszczącego oznaczania najważniejszych produktów rozkładu, a także wysokich stężeń substancji reaktywnych i silnie żrących.

Układ pomiarowy GFTIR-10 składa się ze spektrometru oraz komputera PC z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem analitycznym i bazą danych substancji. Ten układ pomiarowy umożliwia przeszkolonemu personelowi laboratoryjnemu pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat danej próbki gazu SF6.

Analiza jako usługa
WIKA oferuje analizę z użyciem GFTIR-10 również jako usługę. Próbki klienta mogą zostać zanalizowane we własnych butlach, istnieje również możliwość przesłania specjalnych, opróżnionych butli gazowych w celu pobrania próbki na miejscu. Dzięki temu klient otrzymuje szczegółowy raport dotyczący składu próbki sporządzony przez specjalistę.

System pomiarowy do laboratoryjnej analizy produktów rozkładu w gazie SF<sub>6</sub>
  • System pomiarowy do laboratoryjnej analizy produktów rozkładu w gazie SF<sub>6</sub>
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.