Model GDM-100-TI

Wskaźnik gęstości gazu

Ze zintegrowanym przetwornikiem gęstości gazu

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Monitoring gęstości gazu SF6 w zamkniętych zbiornikach
  • Do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w jednostkach przełączających z izolacją gazową SF6

Specjalne właściwości

Manometr ze zmodyfikowaną rurką Bourdona ze zintegrowanym przetwornikiem gęstości gazu wewnątrz obudowy 

  • Lokalny odczyt ze stykami alarmowymi
  • Zdalny odczyt (wyjście 4 … 20 mA, system 2-przewodowy), zakresy pomiarowe od 0 ... 10 g/litr do 0 ... 80 g/litr
  • Wysoka wydajność EMI, zgodność CE
  • Hermetycznie uszczelniony, dlatego nie ma wpływu zmian ciśnienia atmosferycznego i różnic w wysokości n.p.m.

Opis - przetwornik gęstości gazu

Model 233.52.100 TI posiada zintegrowany przetwornik gęstości gazu z tyłu obudowy. Funkcjonuje on w pełni jako standardowy przetwornik gęstości gazu GD10, jednak to połączenie umożliwia dla obu przyrządów uzyskanie odczytu gęstości poprzez pojedyncze połączenie ze zbiornikiem.

Przetwornik gęstości gazu jest kompensowany elektrycznie w następstwie nieliniowego zachowania gazu SF6 zgodnie z równaniem wirialnym. Zapewnia to najwyższą dokładność i najlepszą możliwą  kompensację temperaturową,  ponieważ SF6 jest rzeczywistym gazem funkcjonującym zgodnie z rzeczywistym równaniem stałej gazowej. Tylko przetwornik gęstości gazu może wziąć to pod uwagę.

Przetwornik gęstości gazu podnosi ciśnienie i temperaturę gazu SF6 s zawartego w urządzeniu (zbiorniku). Bieżąca gęstość gazu jest ustalana z obu zmiennych za pomocą elektronicznego systemy kalkulacji.

Wywołane termicznie zmiany ciśnienia są kompensowane dynamicznie i nie wpływają na sygnał wyjściowy. Przetwornik gęstości gazu generuje proporcjonalny do gęstości, standaryzowany sygnał 4 ... 20 mA.

Rekalibracja sygnału zerowego nie jest konieczna z uwagi na wysoką stabilność długookresową przetwornika gęstości gazu. Hermetycznie uszczelniona komora pomiarowa gwarantuje wysoką długoterminową szczelność. Jest zespawana, aby zapobiec wyciekom i pozostać niezależne od zmian ciśnienia atmosferycznego i zmiennej wysokości montażowej.

Właściwości EMI przetwornika zostały przetestowane zgodnie z IEC 61000-4-2 do IEC 61000-4-6 i gwarantują bezpieczny odbiór sygnału, który jest szczególnie odpowiedni do warunków panujących w wysokonapięciowych jednostkach przełączających.

Wskaźnik gęstości gazu
  • Wskaźnik gęstości gazu
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.