Model GDM-100-TI-D

Monitoring gęstości gazu

Z wyjściem Modbus®

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Monitoring gęstości gazu SF6 w zamkniętych zbiornikach
  • Zdalny monitoring stanu SF6

Specjalne właściwości

  • Dostosowany idealnie do projektów Smart Grid lub modernizacji
  • Miejscowy wyświetlacz ze stykami przełączającymi i wyjściem Modbus®
  • Modbus® dostarcza wartości pomiarowe ciśnienia, temperatury i gęstości gazu
  • Kompaktowa konstrukcja tylko z jednym przyłączem pomiarowym
  • Precyzyjne czujniki umożliwiają bardzo dokładne określenie gęstości gazu


Opis

Gęstość gazu jest parametrem krytycznym w rozdzielnicach wysokiego napięcia. Jeśli wymagana gęstość gazu nie jest obecna, nie może zostać zagwarantowana bezpieczna eksploatacja instalacji.

Przyrządy pomiarowe WIKA do gęstości gazu ostrzegają niezawodnie o niebezpiecznie niskich ilościach gazu, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Jeśli gęstość gazu spada w wyniku przecieku, styki przełączą się. W porównaniu z tradycyjnym monitorem gęstości gazu, w modelu GDM-100-TI-D z wyjściem Modbus®, zawarte są wysokiej jakości czujniki i elektronika obliczająca.

Liczne obszary zastosowań
GDM-100-TI-D wymaga tylko jednego podłączenia z punktem pomiarowym, dla określenia ciśnienia, temperatury i gęstości gazu.

Za pomocą miejscowego wyświetlacza, ciśnienie odniesione do 20 °C, może zostać odczytane bezpośrednio na przyrządzie. Dzięki zintegrowanym stykom przełączającym, można zrealizować szybko i bez komplikacji proste zadania przełączania. Zintegrowane czujniki Modbus® umożliwiają zdalny monitoring instalacji.

Zdalny monitoring poprzez Modbus®
Dane pomiarowe ciśnienia, temperatury i gęstości gazu są transmitowane standaryzowanym protokołem Modbus® RTU. Zaletami tej cyfrowej magistrali komunikacyjnej są zredukowane koszty okablowania i bardzo szczegółowe dane pomiarowe.

GDM-100-TI-D dostarcza ciągłe pakiety danych do lokalnego sterownika lub centralnego systemu sterowania z SCADA. Tam pakiety danych mogą być zachowane i oceniane. Przechowywanie danych umożliwia przeprowadzenie analizy trendu, tak że krytyczne warunki SF6 mogą zostać przewidziane i usunięte na czas. Optymalizacja strategii konserwacji z opartej o czas (time-based - TBM) do opartej o warunki (condition-based - CBM) możliwa jest dzięki zastosowaniu GDM-100-TI-D.

TBM =Time Based Maintenance
CBM= Condition Based Maintenance

Monitoring gęstości gazu
  • Monitoring gęstości gazu
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.