Model GDM-100-CV

Monitor gęstości gazu

Z zaworem kalibracyjnym do rekalibracji

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Rozdzielnice średniego i wysokiego napięcia
  • Monitorowanie gęstości gazu SF₆ w zamkniętych zbiornikach
  • Podnoszenie alarmu po osiągnięciu zdefiniowanych wartości granicznych

Specjalne właściwości

  • Możliwe funkcjonalne sprawdzenie lub rekalibracja bez demontażu
  • Obudowa, części zwilżane, zawór odcinający i przyłącze testowe ze stali nierdzewnej
  • Przyłącze testowe i zawór odcinający są spawane, aby zapobiec wyciekom

Opis

Elektryczne styki przełączające
Gęstość gazu dla rozdzielnic wysokiego napięcia jest krytycznym parametrem roboczym. Jeśli nie ma wymaganej gęstości gazu, nie można zagwarantować bezpiecznej pracy rozdzielnicy.

Przyrządy do pomiaru gęstości gazu firmy WIKA niezawodnie ostrzegają przed niebezpiecznie niskimi ilościami gazu, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Elektryczne styki przełączające ostrzegają operatora rozdzielni, jeśli gęstość gazu na skutek wycieku spadnie poniżej określonej wartości.

Liczne dziedziny zastosowanie
Monitor gęstości gazu WIKA jest hermetycznie zamknięty i kompensowany temperaturowo. Dlatego zapobiega się fluktuacjom wartości pomiarowych spowodowanych zmianami temperatury otoczenia lub ciśnienia powietrza.

Łatwe i szybkie sprawdzenie funkcjonalne
W odniesieniu do bezpieczeństwa rozdzielnic, ochrony aktywów i ochrony środowiska, powszechne jest regularne przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych. Artykuł 5 rozporządzenia UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych przewiduje sprawdzanie systemu wykrywania wycieków przynajmniej co 6 lat, jeżeli zawiera> 22 kg gazu SF₆, a instalacja została zainstalowana po 1 stycznia 2017 r.

Za pomocą solidnie zespawanego zaworu kalibracyjnego, monitor gęstości można wyłączyć z procesu i ponownie skalibrować bez konieczności jego demontażu.

Aby zapobiec niezamierzonemu otwarciu lub zamknięciu zaworu odcinającego, ten ostatni może być obsługiwany tylko za pomocą specjalnego narzędzia i klucza dynamometrycznego. Gdy zawór odcinający jest zamknięty, nie można usunąć specjalnego narzędzia. Specjalne narzędzie można wyjąć dopiero po otwarciu zaworu odcinającego i podłączeniu monitora gęstości gazu do rozdzielnicy.

Monitor gęstości gazu
  • Monitor gęstości gazu
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.