Model GAD-2000

System odwadniania gazu

Do urządzeń wypełnianych gazem SF₆ podczas pracy

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

Zmniejszenie zawartości wilgoci w urządzeniach napłenionych gazem SF6 podczas pracy


Specjalne właściwości

  • Zapewnienie bezpieczeństwa systemu poprzez podówjny system bezpieczeństwa
  • Wydajna redukcja kosztów utrzymania urządzeń napełnionych gazem SF6 (odwodnienie gazu podczas pracy)
  • Zastosowanie dwóch równoległych filtrów (model GPF-10) zapewniających wysoką zdolność pochłaniania wody
  • Niski nakład prac konserwacyjnych
  • Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą 7" ekranu dotykowego

Opis

Wilgotność w urządzeniach napełnionych gazem SF6
W rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia operatorów sieci elektroenergetycznej, gaz SF6 działa jako wyjątkowo wydajny środek izolacyjny i działa jak gaszenie łuku podczas procesu przełączania.

Rzeczywistość jest zwykle inna, ponieważ absolutnie czysty gaz SF6 znajduje się w bardzo małym sprzęcie. W zależności od ilości obecnych reagentów, przy występującej najczęściej wilgoci, po wprowadzeniu energii, powstają wysoce toksyczne produkty rozkładu. Ponadto, produkty rozkładu nie tylko silnie atakują powierzchnie zbiorników, ale również stopniowo zmniejszają wytrzymałość dielektryczną materiałów izolacyjnych w rozdzielni.

Odwadnianie gazu w sprzęcie podczas pracy
System odwadniania gazu, model GAD-2000,  może zmniejszyć zawartość wilgoci w urządzeniach wypełnionych gazem SF6. Wyciąga gaz, suszy go niezależnie i napełnia z powrotem do komory na gaz. Podwójny system bezpieczeństwa składający się z zaimplementowanego sterowania bezpieczeństwem SIL2  i zapytanie o stan monitora gęstości gazu umożliwia bezawaryjna i bezproblemową prace rozdzielnicy.

System odwadniania gazu może być opcjonalnie wyposażony w moduł GSM do przesyłania danych do urządzenia mobilnego operatora. Na przykład przekazywane są informacje dotyczące szacowanego pozostałego czasu procesu lub aktualnych wartości wilgotności w komorze gazowej, a także informacje o niezbędnych operacjach serwisowych, takich jak wymiana filtra.

System odwadniania gazu, model GAD-2000

System odwadniania gazu, model GAD-2000

  • System odwadniania gazu, model GAD-2000System odwadniania gazu, model GAD-2000
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.