Model GA65

Wysoce precyzyjny przyrząd pomiarowy do określania stężenia gazu SF6

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Badanie szczelności urządzeń wypełnionych gazem SF6
  • Monitorowanie emisji SF6 obszarów wewnętrznych

Specjalne właściwości

  • Wysoce precyzyjny i niezawodny pomiar
  • Szybkie czasy reakcji
  • Brak źródeł redioaktywnych
  • Długie okresy między przeglądami
  • Nie są wymagane materiały eksploatacyjne

Opis

Przyrząd pomiarowy GA65 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru małych stężeń gazu SF6.
Ilościowy pomiar gazu SFw powietrzu jest przeprowadzany niezawodnie i odtwarzalnie nawet przy najmniejszych ilościach.

Zastosowana technologia oparta jest na fotoakustycznej spektroskopii podczerwonej. Ta fizyczna i nieinwazyjna zasada pomiaru osiąga bardzo wysoką dokładność przy wykrywalności rzędu 6ppbv.

Wilgotność jest kompensowana, a zatem nie ma wpływu na wynik pomiaru.Cykliczne autotesty gwarantują niezawodność i funkcjonalność przyrządu. Zaleca się ponowną kalibrację urządzenia raz w roku.

Przyrząd do pomiaru szybkości wycieku jest łatwy w użytkowaniu i można go obsługiwać za pomocą przycisków sterowania z przodu obudowy lub za pomocą rozbudowanego oprogramowania komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika.

Obydwa tryby pracy pozwalają na ustawienie parametrów (np. czas trwania próbkowania), rozpoczęcie pomiaru (ręcznie lub automatycznie),  wyświetlenie stężenia gazu SF6  w czasie rzeczywistym lub przesłanie wartości do dalszej oprogramowania sterującego.

Wysoce precyzyjny przyrząd pomiarowy do określania stężenia gazu SF6
  • Wysoce precyzyjny przyrząd pomiarowy do określania stężenia gazu SF6
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.