Model GA35

Monitor emisji gazu SF6

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Monitoring stężenia gazu SF6 w otaczającym powietrzu dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zamkniętych pomieszczeniach

Specjalne właściwości

  • Reaguje tylko na gaz SF6 i nie jest wrażliwy na wilgoć oraz lotne związki organiczne (LZO)
  • Szybki czas odpowiedzi
  • Pomiar ciągły
  • Łatwa integracja z rozproszonym systemem sterowania dzięki wyjściu 4 ... 20 mA
  • Ustawienia chronione hasłem

Opis

Ciągły monitoring
Monitor emisji model GA35 został specjalnie zaprojektowany do wykrywania stężenia gazu SF6 w zamkniętych pomieszczeniach.

Jeśli gaz SF6 jest przetwarzany lub magazynowany, szkodliwe ilości gazu SF6 mogą się wydostać z powodu niewłaściwej pracy lub wycieków. Model GA35 pozwala kontrolować powierzchnie do 250 m2.

Gaz SF6 jest pięciokrotnie cięższy od powietrza, dzięki czemu powietrze oddechowe może zostać przemieszczone w przypadku wyższych stężeń gazu SF6, co stwarza ryzyko uduszenia.

GA35 w sposób ciągły kontroluje otaczające powietrze za pomocą niedyspersyjnego czujnika podczerwienie. Zwykle próbki są trwale pobierane z pobliżu zbiorników z gazem lub rozdzielnic z izolacją gazową, na których w krótkim czasie mogą uciec duże ilości gazu SF6.

Niezawodne ostrzeganie
Głośny dźwięk alarmu natychmiast ostrzega przed niebezpiecznymi stężeniami gazu w powietrzu. Ponieważ gaz SF6 tonie w związku z wysoką masą cząsteczkową w porównaniu z otaczającym powietrzem, przydatne jest zamontowanie skrzynki próbkowania z pobliżu ziemi.

Filtry cząstek w skrzynce do pobierania próbek oraz w przyłączu wężowym zapewniają, że wynik pomiaru nie zostanie sfałszowany przez zanieczyszczenia. Kontrolny przepływ GA35 wyda alarm awarii w przypadku awarii pompy lub zatkania linii zasilającej w celu zapewnienia niezawodnego działania.

Widok całkowity

Widok całkowity

  • Widok całkowityWyświetlaczZ czujnikiem
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.