Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Monitorowanie stężenia gazu SF6 w powietrzu otoczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego w obszarach zamkniętych

Specjalne właściwości

  • Reaguje wyłącznie na gaz SF6, jest niewrażliwy na wilgotność i zwykle występujące lotne związki organiczne (VOC)
  • Krótki czas reakcji
  • Pomiar ciągły
  • Łatwość integracji w rozproszonych systemach sterowania dzięki wyjściu 4 ... 20 mA
  • Ustawienia zabezpieczone hasłem


Opis

Ciągły monitoring
Monitor emisji GA35 został specjalnie opracowany w do wykrywania stężenia gazu SF6 w pomieszczeniach zamkniętych.
Podczas przetwarzania lub przechowywania gazu SF6 może dojść do emisji tego gazu w szkodliwych ilościach w wyniku nieprawidłowej obsługi lub wycieku. Przyrząd GA35 pozwala na monitorowanie obszarów o powierzchni do 250 m2.

Gaz SF6 jest pięć razy cięższy od powietrza, w przypadku dużego stężenia SF6 może on zalegać w płucach, co stwarza ryzyko uduszenia.

Przyrząd GA35 umożliwia ciągłą kontrolę otaczającego powietrza za pomocą czujnika niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni. Najczęściej próbki są pobierane w pobliżu zbiorników gazu lub rozdzielnic z izolacją gazową, z których mogą wyciec duże ilości SF6 w krótkim czasie.

Niezawodny system ostrzegania
Przed niebezpiecznym stężeniem gazu w powietrzu skutecznie ostrzega głośny sygnał alarmowy. Ponieważ SF6 ma wyższą masę cząsteczkową niż powietrze, opada on na ziemię, więc dobrze jest ustawić moduł próbkowania w pobliżu poziomu gruntu.

Dzięki filtrom cząsteczkowym w module próbkowania i przewodzie wynik pomiaru nie jest zmieniany przez zanieczyszczenia. Regulator przepływu przyrządu GA35 emituje alarm w przypadku usterki pompy lub zapchania linii zasilania, aby zapewnić niezawodną pracę.

Monitor emisji gazu SF<sub>6</sub>
  • Monitor emisji gazu SF<sub>6</sub>
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.