Modele FLC-APT-E, FLC-APT-F

Rurka Pitota

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Rurka Pitota - zastosowanie

 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Uzdatnianie i dystrybucja wody
 • Przetwarzanie i transport gazu ziemnego
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Rurka Pitota - specjalne właściwości

 • Odpowiednie do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary
 • Dokładność ±2 % rzeczywistego natężenia przepływu
 • Powtarzalność pomiaru 0.1 %
 • Gwarantuje najniższą utratę ciśnienia w porównaniu do podstawowych elementów pomiaru przepływu ( ok. 1%)

Rurka Pitota - opis

Flotec rurka Pitota miernik przepływu uśrednionego z wieloma przyłączami, mierzy różnicę pomiędzy ciśnieniem statycznym a dynamicznym medium znajdującego się w rurze. Przepływ wolumetryczny zostaje obliczony z różnicy na podstawie zasady Bernoulliego z uwzględnieniem wewnętrznej średnicy rurki. Z wykorzystaniem czterech dynamicznych przyłączy przyrząd może lepiej ustalić profil prędkości wewnątrz rury. Zapewnia to wyższą dokładność pomiaru przepływu.

Miernik przepływu uśrednionego z wieloma wejściami oparty na klasycznej konstrukcji rurki Pitota, podaje uśrednioną różnicę pomiędzy ciśnieniem statycznym a dynamicznym medium znajdującego się w rurze - wartość ta jest wprost proporcjonalna do kwadratu natężenia przepływu.

Rurka Pitota - w zależności od średnicy wewnętrznej charakterystyki medium oraz liczby Reynoldsa wokół rurki tworzy się wir w okól rurki. Jeżeli naturalna częstotliwość rurki (rurka Pitota) pokrywa się z częstotliwością wygaszania wirów, można zastosować podporę montowaną po przeciwnej stronie rury. Konieczność ta musi być stwierdzona podczas fazy projektowania rurki (rurka Pitota).

Rurka Pitota - zazwyczaj ciśnienie na wyjściu z rurki  jest podłączone do przyrządu, który mierzy różnicę ciśnień. Dzięki temu powstaje sygnał elektryczny prost proporcjonalny do natężenia przepływu. Za pomocą przyrządu pomiarowego lub przełącznika ciśnienia można odczytać natężenie przepływu na danym odcinku rury, a także kontrolować sam przepływ.

Rurka Pitota nadaje się do pomiaru płynów jednofazowych, które całkowicie wypełniają przekrój rury.

Rurka Pitota - główna charakterystyka

 • Niski koszt montażu
 • Długotrwała dokładność
 • Minimalna nieodzyskiwana strata ciśnieni
 • Dostępne modele montowane na stałe i wyjmowane
Rurka Pitota wersja stała, model FLC-APT-F

Rurka Pitota wersja stała, model FLC-APT-F

 • Rurka Pitota wersja stała, model FLC-APT-FRurka Pitota wersja wyjmowana, model FLC-APT-E
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.