Model ELS

Sygnalizator poziomu

Do procesów przemysłowych, instalacja boczna z komorą zewnętrzną

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Sygnalizator poziomu - zastosowanie

  • Montaż przy silnikach, zbiornikach, pojemnikach lubobudowie ze względy na ograniczoną powierzchnie, gdzie montaz bezpośredni nie jest możliwy
  • Stosowane przy wzburzonych płynach płynących takich jak np. miski olejowe w dużych silnikach, skrzynie biegów itd.
  • Kontrola pompy i montoring poziomu na podstawie zdefiniowanych punktów
  • Przemysł chemiczny, petrochemiczny, gaz ziemny, morski, budowa statków, elektrownie
  • Obróbka wody pitnej i przemysłowej, przemysł spożywczy

 


Sygnalizator poziomu - specjalne właściwości

 • Wolny wybór pozycji przełączania poprzez zamocowanie przełącznika pływakowego na wymaganej wysokości
 • Szeroki zakres zastosowania poprzez prostą i sprawdzoną zasadę działania
 • Do pracy w trudnych warunkach, długa żywotność
 • Warunki procesowe:
  - Temperatura robocza: T = -30 ... +300 °C
  - Ciśnienie robocze: P = próżnia do 40 bar
  - Gęstość.: ρ ≥ 600 kg/m2

Sygnalizator poziomu - opis

W sygnalizatorze poziomu w  komorze wewętrznej (komorze Bypass) pływak z magnesem zamontowanym na stałe przesuwa się w rurce prowadzącej odpowiednio do poziomu cieczy, zgodnie z zasadą naczyń połączonych. W rurce prowadzącej zamocowany jest zestyk magnetyczny (zestyk z gazem obojętnym), który zostaje wzbudzony po zbliżeniu się magnesu pływaka przez niemagnetyczne ściany pływaka i rurki prowadzącej. Dzięki zastosowaniu magnesu z zestykiem magnetycznym operacja przełączania jest bezstykowa, niepodlegająca zużyciu oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. W sygnalizatorze poziomu styki są bezpotencjałowe.

Funkcje przełączania są zawsze związane
z podnoszącym się poziomem cieczy: styki zwykle otwarte/ zwykle zamknięte/ przełączające.

Sygnalizator poziomu jest prosty w instalacji
i konserwacji, co oznacza że instalacja, uruchomienie oraz koszty operacyjne są niskie.

Sygnalizator poziomu, model ELS

Sygnalizator poziomu, model ELS

 • Sygnalizator poziomu, model ELS
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.