Modele D-10, D-11

Czujnik ciśnienia z wyjściem cyfrowym RS-232

Do precyzyjnych pomiarów

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowania

  • Inżynieria automatyki
  • Konstrukcja stołów pomiarowych
  • Laboratoria
  • Sklepy serwisowe

Specjalne właściwości

  • Dokładność < 0.1 % (opcjonalnie 0.05 %) zakresu
  • Wyjście cyfrowe RS-232 z 9-pinową wtyczką Sub-D
  • Brak dodatkowego błędu temperaturowego w zakresie 0 ... 50 °C 
  • Zakresy pomiarowe od 0 ... 250 mbar do 0 ... 1,000 bar

Specyfikacje

Wysoka precyzja
Niniejsze czujniki ciśnienia o dokładności pomiarowej 0.1% (lub 0.05%) zostały zaprojektowane w celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji z komputerem PC, co jest szczególnie wymagane w przypadku technologii prób, kalibracji i obsługi. Zasilanie elektryczne czujnika ciśnienia pobierane jest bezpośrednio z interfejsu RS 232 na komputerze PC.

Cyfrowe przetwarzanie sygnału
Cyfrowe przetwarzanie danych czujników ciśnienia zapewnia doskonałe wartości nieliniowości i niepowtarzalności. Dzięki zintegrowanemu z przyłączem procesowym czujnikowi temperatury i cyfrowemu przetwarzaniu danych za pomocą mikrokontrolera, kompensowane są powiązane z systemem błędy temperaturowe, takie jak te, które zwykle występują w przyrządach do pomiaru ciśnienia. Zapewnia to całkowity bląd temperaturowy poniżej 0.1 % w zakresie 0 ... 50 °C.

Oprogramowanie EasyCom
Załączone w dostawie oprogramowanie komunikacyjne EasyCom, umożliwia nie tylko wyświetlanie ciśnienia i temperatury, ale także przechowywanie zmierzonych wartości dla ciśnienia i temperatury. Za pomocą oprogramowania użytkownik, jeśli jest to wymagane, może także łatwo wyregulować punkt zerowy oraz zakres.

Wersja z membraną czołową
Modele D-11, z membraną czołową, są szczególnie odpowiednie do pomiaru mediów o wysokiej lepkości, zanieczyszczonych lub krystalizujących

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.