Model CTR5000

Termometr precyzyjny

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Termometr precyzyjny - zastosowanie

  • Precyzyjny termometr do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie -200 ... +962 °C
  • Przyrząd wzorcowy do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów pomiarowych w fabrykach oraz w laboratoriach kalibracyjnych
  • Niezależny, kompletny system, nadający się również do przeprowadzania pomiarów/kalibracji na terenie zakładu


Termometr precyzyjny - specjalne właściwości

  • Zakres temperatury: -200 … +962 °C
  • Dokładność: 0,01 °C, opcjonalnie 0,005 °C
  • 2 kanały standardowo, opcjonalnie 4 lub 6 kanałów
  • Możliwość rozszerzenia do 64 dodatkowych kanałów przy zastosowaniu multiplekserów
  • Przeglądanie i edycja sond typu SMART

Termometr precyzyjny - opis

Termometr precyzyjny model CTR5000 standardowo posiada 2 kanały, ale dostępne są też wersje z 4 lub 6 kanałami, przy czym każdy kanał jest w stanie obsłużyć do 70 sond zdefiniowanych przez użytkownika, co stanowi gwarancję perfekcyjnej kalibracji.
Termometr precyzyjny wyposażono też w funkcję skanowania sekwencyjnego kanałów z rejestracją danych, oraz przesyłania danych na komputer lub nośnik USB. Ponadto CTR5000 oferuje różne tryby pomiaru - pojedynczy, różnicowy i alternatywny - z możliwością wykonania kalibracji porównawczej.

Przy zastosowaniu skalibrowanych sond z termometrem, dane kalibracji można przechowywać w pamięci przyrządu lub, w przypadku sond ASL SMART, w ich pamięci.

Dane zebrane przez sondy SMART są dostępne do wglądu i edycji, dzięki czemu kalibracja sond ASL SMART jest prosta. Przyrząd może też generować współczynniki na podstawie zestawienia danych dotyczących temperatury odniesienia i rezystancji odniesienia.

Termometr precyzyjny dokonuje pomiarów temperatury w zakresach zdefiniowanych w normach ITS 90, CVD, EN 60751 oraz IEC 751, a wyniki, w tym informacje numeryczne, statystyczne i graficzne, przedstawia bardzo czytelnie na wyświetlaczu z podświetlanym ekranem LCD. W standardzie zawiera interfejs USB, opcjonalnie dostępne są interfejsy RS-232, IEEE lub LAN.

Termometr precyzyjny polega na technologii montażu powierzchniowego, bez udziału przekaźników mechanicznych czy potencjometrów, dzięki czemu pozostaje niezawodny przez długi czas.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.