Model CTR2000

Termometr precyzyjny

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Termometr precyzyjny - zastosowanie

  • Precyzyjny termometr do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie -200 ... +962 °C
  • Przyrząd wzorcowy do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów pomiarowych w fabrykach oraz w laboratoriach kalibracyjnych
  • Niezależny, kompletny system, nadający się również do przeprowadzania pomiarów/kalibracji na terenie zakładu

Termometr precyzyjny - specjalne właściwości

  • Zakres temperatury: -200 … +962 °C
  • Dokładność: 0,01 °C
  • 2 kanały standardowo, opcjonalnie 8 kanałów
  • Pomiar 4-przewodowy, opcjonalnie 3-przewodowy
  • Przeglądanie i edycja sond typu SMART

Opis

Termometr precyzyjny CTR2000 jest dostępny w dwóch wersjach różniących się metodą pomiaru: jedna wersja działa wyłącznie z 4-przewodowymi złączami PRT, a druga ze złączami 3- i 4-przewodowymi.

Precyzyjne termometry cyfrowe o wysokiej wydajności dostępne są w wersji 2- lub 8-kanałowej oraz wariantach dokonujących pomiarów 3- i 4-przewodowych i można je stosować ze skalibrowanymi i nieskalibrowanymi sondami Pt100. Charakteryzują się one zaawansowanymi funkcjami zwiększającymi ich elastyczność oraz niskimi kosztami utrzymania.

W przypadku zastosowania skalibrowanych sond w termometrach precyzyjnych z serii CTR2000 można albo zapisać dane kalibracyjne w pamięci urządzenia, albo przesłać je na specjalne złącze SMART sondy. Dane kalibracyjne są zapamiętywane przez takie sondy na stałe, a CTR2000 natychmiast je rozpoznaje, co zapewnia najwyższą dokładność pomiarów.

Za pomocą wbudowanej procedury kalibracji termometry precyzyjne z serii CTR2000 mogą zostać skalibrowane ponownie z wykorzystaniem kalibrowanych, identyfikowalnych rezystorów wzorcowych. Ta funkcja jest zabezpieczona hasłem. W przyrządzie CTR2000 dostępne są również dodatkowe funkcje do użycia z sondami typu SMART, jak np. nadzór temperatury i monitorowanie statusu kalibracji.

Nadzór temperatury umożliwia stałe monitorowanie temperatury sond typu SMART i w przypadku pracy poza zakresem roboczym podanym w specyfikacji historia sondy jest aktualizowana.

Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy sonda była kiedykolwiek używana poza skalibrowanym zakresem, co może wpłynąć na ważność kalibracji. Monitor statusu kalibracji wysyła powiadomienie na ekran, jeżeli sonda SMART wymaga ponownej kalibracji.

Precision thermometer CTR2000
  • Precision thermometer CTR2000
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.