Firma

Ochrona środowiska

Spółka WIKA Polska wychodząc naprzeciw rosnącej świadomości i potrzebie ochrony środowiska naturalnego przygotowuje się do wprowadzenia nowoczesnego parku technologicznego spełniającego pozytywne funkcje w tym obszarze. Przygotowywana inwestycja zredukuje o około 10% poziom hałasu w obszarze produkcyjnym, osiągając wartość około 77db. Dodatkowym efektem wprowadzenia inwestycji będzie wyeliminowanie zużycia wody jako cieszy chłodzącej i wprowadzenie zamkniętego obiegu oleju. Działania te spowodują, że WIKA Polska stawać się będzie zakładem coraz bardziej zorientowanym na ochronę środowiska naturalnego.

W wyniku realizacji projektu zastosowano rozwiązania technologiczne prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko w następujących obszarach:

  • energochłonność produkcji - zmniejszenie energochłonności rocznej (zużycia energii/rok) dzięki zastosowaniu ekowydajnych rozwiązań dotyczących zużycia energii w automatach do obróbki króćca radialnego i króćca tylniego
  • czystsze procesy - w wyniku wprowadzenia dzięki realizacji projektu czystszych procesów związanych z myciem po obróbce (środek myjący: czterochloroetylen). Mycie jest jednym z etapów procesu produkcji elementu manometru - króćca.