Firma

Jawny rejestr zbiorów

Jawny rejestr zbiorów w WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. obejmuje następujące zbiory danych osobowych:

1. Zbiór danych osobowych z monitoringu wizyjnego - ZD1
2. Zbiór danych osobowych pracowników tymczasowych - ZD2
3. Zbiór danych osobowych pracowników biorących udział w formach rekreacji organizowanych przez WIKA - ZD3
4. Zbiór danych osobowych klientów WIKA - ZD4
5. Zbiór danych osobowych potencjalnych klientów WIKA - ZD5
6. Zbiór danych osobowych audytorów zewnętrznych - ZD6
7. Zbiór danych osobowych osób reklamujących towar w WIKA - ZD7
8. Zbiór danych osobowych subskrybentów newslettera - ZD8
9. Zbiór danych osobowych uczestników programu AKTY-WIKA - ZD9
10. Zbiór danych osobowych osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy z WIKA - ZD10