Kariera

Wolne miejsca pracy

Proces rekrutacji

Do pracy w WIKA Polska mogą aplikować zarówno studenci, absolwenci jak i osoby z większym doświadczeniem zawodowym. Zgłoszenia można wysyłać do nas przez cały rok.

Aby pozyskać najlepszych pracowników do naszego zespołu, stosujemy różne techniki rekrutacji, uzależnione od specyfiki danego stanowiska. Wszystkie stosowane przez nas metody, służące jak najlepszemu poznaniu Państwa kompetencji, są profesjonalnie przygotowane i zgodne z naszymi procedurami. W procesie rekrutacji w WIKA Polska kierujemy się zasadami profesjonalizmu i etyki zawodowej. Do naszego zespołu chcemy pozyskiwać najlepszych pracowników, którzy wspólnie z nami będą realizować nasze cele.

Proces rekrutacji w WIKA Polska jest kilkuetapowy. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do naszego zespołu, z pewnością zainteresuje Państwa, w jaki sposób zwykle ona przebiega.

 • Etap I: Analiza aplikacji
  Aplikacje kandydatów są analizowane i selekcjonowane przez pracowników Działu Personalnego pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska podanymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 • Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna
  Wybranych, na podstawie analizy aplikacji, kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez pracownika Działu Personalnego oraz przez Kierownika Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. W trakcie rozmów weryfikowane są informacje zaprezentowane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych w szczególności w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz planów zawodowych. W zależności od stanowiska sprawdzane są również: znajomość języków obcych - najczęściej języka angielskiego oraz języka niemieckiego, zdolności analitycznego myślenia, kreatywność. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w siedzibie firmy.
 • Etap III: Informacje zwrotne
  Zaakceptowani kandydaci otrzymują propozycję pracy rozpoczynającą się adaptacją zawodową pracowników. Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali pozytywną ocenę ale nie zostali wybrani - przechowywane są w bazie danych i wykorzystywane w kontekście innych bieżących rekrutacji.
Na kim nam zależy

Aby utrzymać czołową pozycję lidera na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej, musimy dbać o to, aby nasi pracownicy reprezentowali najwyższy poziom profesjonalizmu. Tworzymy światowej klasy zespół pracowników, którego wspólne umiejętności i talenty decydują o naszej przewadze konkurencyjnej.

Zatrudniamy ambitnych i zdolnych ludzi, otwartych i nastawionych na ciągły rozwój, ludzi szybko rozwiązujących problemy i zaszczepiających w firmie kreatywność. Żeby do nas dołączyć powinieneś wykazać się cechami, których szukamy. Najważniejsze są dla nas predyspozycje osobowościowe oraz potencjał. Kandydaci do pracy w WIKA Polska powinni posiadać następujące umiejętności:

 • współpraca - umiesz uważnie słuchać, z łatwością przedstawiasz skomplikowane pomysły i przekonujesz do nich innych, przyczyniasz się do powstania i utrzymania twórczej atmosfery w zespole;
 • kreatywność - potrafisz znaleźć nowe sposoby działania i realizacji celów, wykorzystujesz swoją wyobraźnię i wiedzę, by tworzyć nowe rozwiązania i osiągać coraz lepsze rezultaty;
 • otwartość na zmiany - potrafisz łatwo dostosowywać się do nowej sytuacji, obserwujesz zmiany w otoczeniu i szybko akceptujesz nową sytuację, znajdując najlepsze rozwiązania;
 • rozwiązywanie problemów - potrafisz rozpoznać i zdefiniować problemy w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji, określasz ich główne przyczyny, wyciągasz logiczne wnioski;
 • umiejętność ciągłego doskonalenia się - zaspakajasz swoją ciekawość świata i ludzi, z czego czerpiesz inspirację do pracy, kładziesz nacisk na własny rozwój.

Ważny jest dla nas również profil Państwa wykształcenia oraz możliwość swobodnego komunikowania się w języku angielskim lub niemieckim. Preferujemy pracowników z następujących obszarów:

 • Dział Utrzymania Ruchu (automatyk/serwisant)
 • Dział Rozwoju i Techniki (technolog, konstruktor)
 • Centrum Logistyki (specjalista ds. zaopatrzenia)
 • Dział Infrastruktury (tokarz, ślusarz, frezer narzędziowy, operator CNC)
 • Dział Zarządzania Jakością (inżynier jakości)
 • Dział Księgowości, Finansowy, Sprzedaży, Administracji i IT
Aplikuj

Prześlij swoją aplikację na poniższy adres: