Kariera

Wolne miejsca pracy

Dlaczego WIKA?

Powody, dla których warto wybrać WIKA Polska
Nowoczesne technologiczne, zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości oraz różnorodność produktów wynikająca z obecności naszych klientów z różnych branż.

HR Image Video

 

Odpowiedzialność za maksymalną wydajność
Ciągła poprawa jest częścią filozofii Kaizen, którą wdrażamy od lat. Ty także możesz wziąć w tym udział! Będziemy polegać na Twoich umiejętnościach i damy Ci swobodę w działaniu.

Twoje perspektywy

Poszukujemy osobowości!

Jeśli chcesz zrobić pierwszy lub kolejny krok w swojej karierze WIKA jest odpowiednim pracodawcą.

Jako przedsiębiorstwo rozwijające się na całym świecie z szerokim wachlarzem produktów, WIKA ma do zaoferowania wyzwania oraz możliwości rozwoju. Będziemy wspierać Twój talent i kompetencje oraz dawać Ci przestrzeń abyś mógł je jak najlepiej wykorzystać.

Rozpoczynając pracę w dziale technicznym, inżynierii procesów, czy dziale zarządzania produktami będziesz uczestniczył w adaptacji, podczas której zapoznasz ze specyfiką naszej firmy. Współpracownicy zapewnią Ci niezbędne wsparcie podczas Twojego okresu wdrożeniowego w firmie WIKA.

Praca w WIKA

Naszą wiodącą na międzynarodowym rynku pozycję zawdzięczamy naszym pracownikom. Dzięki ich wiedzy, kreatywności i wydajności  tworzone są nowe produkty, a tym samym rozwijane są rynki. Rozwój kwalifikacji naszych pracowników jest częścią naszej kultury organizacyjnej.

W październiku 2010 rozpoczęliśmy projekt Akademia WIKA. To projekt szkoleń wewnętrznych z zakresu filozofii Kaizen, Jakości, BHP czy arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenia prowadzą trenerzy wewnętrzni, specjaliści w wymienionych obszarach szkoleniowych.

Poza szkoleniami wewnętrznymi, nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach zewnętrznych.

Akademia WIKA

W październiku 2010 rozpoczęliśmy realizację szkoleń wewnętrznych dla pracowników WIKA Polska i pracowników tymczasowych w ramach projektu „Akademia WIKA Polska". Cel projektu to podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wzrost świadomości pracowników w zakresie procesów produkcyjnych i biznesowych zachodzących w naszej firmie. W pierwszym etapie projektu realizujemy szkolenia z 4 modułów.

Moduł Grupa docelowa
Kaizen Wszyscy pracownicy
Jakość Pracownicy wydziałów produkcyjnych
Procesy produkcyjne

Pracownicy wydziałów produkcyjnych

Pracownicy działów technicznych

BHP Wszyscy pracownicy

 

Realizowane szkolenia w ramach Akademii WIKA Polska prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych, paneli dyskusyjnych i zadań w grupie. Na zakończenie szkolenia pracownicy wypełniają krótki test będący sprawdzianem ile udało im się przyswoić wiedzy.

Dążymy do tego, aby Akademia WIKA Polska stała się ważnym elementem polityki szkoleniowej w naszej firmie i gwarantowanym pakietem szkoleń wewnętrznych, gdzie każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko znajdzie „coś dla siebie". Poprzez realizację projektu Akademia WIKA Polska budujemy organizację uczącą się, gdzie pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagają sobie rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe. Trenerzy otrzymują wsparcie w postaci warsztatów podczas, których doskonalą pracę z grupą, radzenie sobie ze stresem czy sytuacjami konfliktowymi.Uczestnicy wypełniają ankietę poszkoleniową. Oceniają w ten sposób program szkolenia postawę i wiedzę prowadzącego szkolenie. Ewentualne uwagi są podstawą do ciągłego doskonalenia formuły Akademii WIKA Polska.