Model A2G-200

Panel sterowania z wbudowanym czujnikiem pokojowym

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

Do pomiaru temperatury, dwutlenku węgla (CO2) i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu


Specjalne właściwości

 • Różne wersje w celu zapewnienia możliwie największej elastyczności dla użytkownika
  - Parametry wilgotności względnej i temperatury
  - Parametry CO2 i temperatury
  - Parametry CO2, temperatury i wilgotności względnej
 • Sygnały wyjściowe można ustawić pomiędzy 0 … 10 V lub 4 … 20 mA
 • Dostępny  w wersji Modbus®
 • Ekran dotykowy (opcja)
 • Zintegrowany sygnał przełączający (opcja)

Opis

Panel sterowania model A2G-200 ze zintegrowanym czujnikiem pokojowym został specjalnie zaprojektowany dla wymagań przemysłu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Różne wersje mierzą kluczowe parametry wilgotności względnej, temperatury powietrza w pomieszczeniu i dwutlenku węgla (CO2).

Duży wyświetlacz dotykowy (opcja) sprawia, że obsługa i czytelność są proste i jasne. Zintegrowane wyjście przełączające (opcja) umożliwia bezpośrednie polecenie sterowania do systemów wyższego poziomu lub mogą być stosowane do bezpośredniego włączania jednostki wentylacyjnej /klimatyzacyjnej lub wentylatora.

Ponadto, styk przełączający może być skonfigurowany z wszystkimi trzema parametrami (wilgotność względna, temperatura otoczenia i CO2).

Wyniki pomiarów przesyłane są za pomocą analogowego sygnału wyjściowego (0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA) lub Modbus® .

Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub manipulacji, wyświetlacz  LC może zostać zablokowany poprzez ustawienie zworka na płytce PCB i przyrząd  posiada wówczas tylko funkcję pomiarową i wyświetlacza.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.