Modele 990.18, 990.19, 990.20, 990.21

Separator membranowy z przyłączem sterylnym

Do sterylnych procesów technologicznych, wersja skręcana

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Przemysł spożywczy
  • Do zastosowań w przemyśle mleczarskim, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach

Specjalne właściwości

  • Łatwy demontaż w celu oczyszczania
  • Brak martwych stref, szybkie oczyszczanie na instalacji
  • Czyszczenie i sterylizacja metodą SIP i CIP
  • Certyfikat 3-A i zatwierdzenie FDA
  • Membrana spłukiwana, spawana

Opis

Separatory membranowe stosuje się w celu ochrony urządzenia pomiarowego przed wpływem mediów agresywnych, ściernych, krystalizujących, lepkich, zanieczyszczonych lub toksycznych. Membrana wykonana z odpowiedniego materiału właściwie ochroni proces.Poprzez odpowiednią kombinację urządzenia pomiarowego i separatora membranowego możliwa jest realizacja trudnych zadań pomiarowych.

W systemie znajduje się płyn, który jest dobierany w zależności od wybranej aplikacji i przekazuje w sposób hydrauliczny ciśnienie do urządzenia pomiarowego.

Możliwy jest niemal nieograniczony zakres zastosowania ze względu na możliwość wyboru różnych materiałów oraz konstrukcji separatora. Rodzaj przyłącza procesowego ( kołnierz, gwint i przyłącze higieniczne), jak również metoda produkcji są ważnym kryterium projektowym.

Dodatkowe informacje dotyczące separatora membranowego, systemów membranowych patrz karta informacyjna IN 00.06.

Separatory membranowe z przyłączem sterylnym modele 990.18, 990.19 i 990.20 są specjalne przeznaczone do sterylnych procesów technologicznych i za pomocą  przyłącza procesowego spełniającego normy higieniczne są montowane do procesu. Systemy separatorów membranowych są odporne na temperaturę pary oczyszczającej pojawiającej się w procesach SIP i zapewniają sterylne połączenie pomiędzy medium a separatorem membranowym.

Standardowo separator membranowy jest połączony bezpośrednio z przyrządem pomiarowym, opcjonalnie poprzez wieżę chłodzącą lub za pomocą kapilary.

Firma WIKA poprzez duży wybór materiałów oferuje różne rozwiązania. Górna część separatora i membrana mogą być wykonana z takiego samego materiału. Standardowo separatory wykonane są ze stali CrNi 316L (1.4435).Dostępne są także różne materiały specjalne.

Systemy pomiarowe z separatorami membranowymi WIKA modele 990.18, 990.19 i 990.20 są stosowane w różnych etapach procesu produkcji takich jak np. filtracji, separacji, pasteryzacji oraz przy napełnianiu.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.