Model 73-8xx

Termometr kontaktowy

Wersja ze stali CrNi

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Termometr kontaktowy - zastosowanie

 • Kontrola i regulacja procesów przemysłowych
 • Monitorowanie instalacji i przełączanie obwodów elektrycznych
 • Powszechne zastosowanie w fabrykach, maszynach, zbiornikach, konstrukcji urządzeń i przemyśle spożywczym
 • Pomiar temperatury bez kontaktu z medium
 • Montaż w tablicach rozdzielczych urządzeń, szafach sterowniczych, panelach sterowania

 


Termometr kontaktowy - specjalne właściwości

 • Urządzenia spełniają najwyższe standardy technologii pomiarowej
 • Obudowa i czujnik wykonane ze stali CrNi
 • Do zewnętrznego montażu na rurach i zbiornikach
 • Różne rodzaje przyłączy i montażu obudowy
 • Termometr z indukcyjnym urządzeniem kontaktowym można stosować w strefach zagrożonych wybuchem z zatwierdzeniem ATEX 
 • Termometr z elektronicznymi kontaktami do aplikacji PLC

 


Termometr kontaktowy - opis

Niniejsza seria termometrów kontaktowych jest odpowiednia do zastosowania w maszynach, zakładach i konstrukcjach urządzeń. Termometry kontaktowe z kapilarą są stosowane w miejscach, do których dostęp jest utrudniony i konieczne jest pokonywanie dużych odległości. Czujnik, przyłącze procesowe i obudowa przyrządu1) są wykonane ze stali CrNi. W celu optymalnego dopasowania wymagań do każdego procesu, dostępne są różne długości czujników i przyłączy procesowych. Termometry kontaktowe posiadają wysoki stopień ochrony IP65 i mogą być używane w zastosowaniach zewnętrznych, nawet w temperaturach ujemnych. Termometry kontaktowe z płynnym wypełnieniem są odpowiednie do zastosowania w środowisku wibracyjnym.

Szeroki wybór termometrów kontaktowych sprawia, że termometry gazowe model 73 można idealnie dostosować do każdego przyłącza procesowego i do każdej lokalizacji. Na przykład, w celu ułatwienia odczytu regulowany czujnik i obudowę w termometrze kontaktowym można ustawić prawie pod każdym kątem, a w wersjach ze zbiornikiem termometru montowanym powierzchniowo możliwy jest pomiar temperatury bez kontaktu z medium, nawet w przypadku rur o bardzo małej średnicy. Zbiornik termometru jest wskazany w przypadku montażu zewnętrznego na rurach i zbiornikach. W przypadku montażu tej wersji termometru kontaktowego, należy upewnić się, że zbiornik termometru ma kontakt z punktem pomiarowym na całej długości.

Termometr kontaktowy z kapilarą

Termometr kontaktowy z kapilarą

 • Termometr kontaktowy z kapilarąZ przyłączem tylnym
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.